Informacje nieudostępnione

Sposoby i zasady udostępniania danych

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach Szkoły Podstawowej im.11 Listopada w Zawadzie:

  • Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły.
  • Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie. Oznacza to również, że nie ma możliwości żądania udostępnienia informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.
  • Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  • Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14

dni od dnia złożenia wniosku.

Rejestr Zmian: