Przedmiot działalności i kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor szkoły Anna Wyporska –  przyjmuje w poniedziałki
 w godzinach .10.00- 12.00

Sekretariat czynny codziennie w godz. 8.00- 13.00.

Kompetencje

  1. Organy Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Zawadzie:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

 2.Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej
im. 11 Listopada w Zawadzie .


3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów:

  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Rejestr Zmian: