Struktura własnościowa i majątek

Szkoła Podstawowa w Zawadzie  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem M. i G. Żarki. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Żarki.

  • Powierzchnia całkowita działki:
  • Powierzchnia działki pod budynkiem:
  • Powierzchnia boiska:
  • Powierzchnia użytkowa budynku:
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
  • Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Żarki.

Rejestr Zmian: